Wydawnictwo książkowe Alternatywne wydawnictwo internetowe PAB-Font - Sztuka lobbyingu w Polsce
   Wydawnictwo internetowe
 • Doradztwo internetowe
 • Projektowanie stron
 • Tworzenie stron
 • Tworzenie banerów
 • Pozycjonowanie
   Wydawnictwo papierowe
 • Wydawnictwo książkowe
 • Dom produkcyjny
 • Studio DTP
   Sprawy organizacyjne
 • O nas
 • Linki
 • KontaktSztuka lobbyingu w Polsce - Przewodnik, powiększenie


Sztuka lobbyingu w Polsce - Przewodnik

Autorzy: Dan R. Mastromarco, Adam P. Saffer, Mirosław Zieliński, Urszula Biedrzycka, Konrad Hryciuk
Tłumaczenie: Ewa Teodorczyk, Jerzy Zieliński

Wydane przez: PAB-Font
na zlecenie: USAID/GEMINI Poland Small Business Project
© Copyright by Development Alternatives Inc.

Wrzesień 1995
ISBN 83-904677-0-4
Ilość stron: 124
Nakład wyczerpany


Opracowanie jest próbą opisu umiejętności z zakresu lobbyingu zarówno uniwersalnych jak i tych charakterystycznych dla polskiego systemu gospodarczego. Autorzy opracowania mają nadzieję, iż spełni ono rolę podstawowego przewodnika, z którego będą korzystać osoby nie będące znawcami przedmiotu oraz umożliwi wyłonienie wielu nowych aspektów lobbyingu i pozwoli przystosować je do polskich warunków. Celem przewodnika nie jest wyczerpujący opis zagadnień lecz przykładowe przedstawienie niektórych narzędzi dostępnych lobbystom. W niniejszym opracowaniu lobbying traktowany jest jako rodzaj sztuki, gdzie twórca, przy pomocy dostępnych mu środków, nadaje swemu dziełu ostateczny kształt.

Pytania i uwagi proszę kierować: biuro@pabfont.pl   tel. 22  814-10-34 
Copyright © 1991-2022 PAB-Font   Wszelkie prawa zastrzeżone.